Locked History Actions

additional authenticated data

Žodis angliškai

additional authenticated data

Santrumpa

AAD (ADATA)

Žodis Lietuviškai

Papildomos autentifikacijos duomenys


Apibrėžimas

Tai yra duomenys, kurių patikra vykdoma, vykstant šifravimui, panaudojant tokius šifravimo būdus kaip GCM ir CCM.


Paaiškinimai

Šis terminas dažniausiai sutinkamas kai yra kalbama apie šifravimo būdus, tokius kaip GCM ir CCM. Vykstant šifravimui, kartu vyksta ir autentifikacijos patikra. Šios patikros procesas yra pagrįstas AAD, nes jo metu yra tikrinami šie duomenys. Jei šie duomenys liko nepakitę tada patikra būna baigta, tačiau jei jie pakitę – sistemoje yra įsibrovėlis ar pan.

Šie duomenys nebūna koduojami, jiems reikia tik autentifikacijos. AAD gali būti paslėptas tekste arba duomenų pakete.