Locked History Actions

industrial, scientific and medical band

Žodis angliškai:

industrial, scientific and medical radio band

Santrumpa:

ISM

Žodis lietuviškai:

industrinė, mokslinė ir medicinos dažnių juosta

Apibrėžimas:

ISM radio dažnių juosta yra juosta rezervuota tarptautiniam laisvam naudojimui industrinėms, mokslinėms ir medicinos reikmėms, kitoms nei komunikacija. Tokie reikmės yra pavyzdžiui kaitinimas radio dažniu, mikrobangų krosnelė, medicininės diatermijos mašinos ir panašiai. Galingų tokio dažnių ruožo signalai gali sukelti elektromagnetinius trukdžius ir trukdyti radio komunikacijai, naudojančiai tą patį dažnį, todėl šiem įtaisams apribojama leistina dažnių ruožas.Yra keletas bendru sutarimu leistinų dažnių juostų šiem įtaisams.

Naudota literatūra:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band