Locked History Actions

interface configurator

Interface configurator

ifconfig

Sąsajos nustatymas


Linux komanda, kuri pavaizduoja šiuo metu aktyviausių tinklo sąsajų būsenas


Jeigu sąsaja nurodoma kaip vienintelis argumentas, ifconfig grąžins tos sąsajos būseną. ifconfig komanda taip pat gali būti naudojama tinklo sąsajoms konfiguruoti. Pagrindinė šios komandos sintaksė yra

ifconfig interface [nustatymai] [adresas]

Parametrų reikšmės:

interface — tinklo sąsajos pavadinimas (pvz. eth0 yra pirmas Ethernet prievadas);

up — nurodo, jog tinklo sąsaja turi būti aktyvuota. Leidžia tinklo lygmeniui, kreiptis į šią sąsają;

down — nurodo, jog tinklo sąsaja turi būti išjungta. Ši savybė išjungia bet kokį IP srautą, nukreiptą šiai sąsajai;

-arp — įjungia/išjungia ARP (Address Resolution Protocol) protokolą. Šis protokolas leidžia sužinoti paskirties vietos MAC adresas;

-promisc — įjungia/išjungia daugiatikslį rėžimą. Adresai, turintys visus vienetus tinklo mazgo dalyje vadinami daugiatiksliais (broadcast). Pavyzdžiui, A klasės tinklo broadcast adresas bus 120.255.255.255, B klasės — 145.17.255.255, C klasės — 193.68.21.255. Šis rėžimas naudojamas, kai norima nusiųsti duomenų paketus visiems tinklo mazgams. Į tokį adresą atsilieps visi prie tinklo prijungti įtaisai. Tai leidžia analizuoti tinklą, naudojant paketų filtrus;

-allmulti — įjungia/išjungia mazgų grupių (Multicast) adresus. Mazgų grupei paketai pateikiami tuo pačiu metu naudojant efektyviausią strategiją tiekti pranešimus per kiekvieną tinklo sąsają tiktai vieną kartą. Broadcast tipo išsiųstą paketą gauna visi tinkle esantys mazgai, o multicast atveju — tik tam tikra;

metric N — parametras tinklo sąsajai priskiria dešimtainį skaičių. Šis nustatymas naudojamas RIP (Routing Information Protocol) protokole. RIP yra atstumo vektoriaus protokolas, t.y. kiekvienas maršrutizatorius žinute praneša kitiems maršrutizatoriams atstumą, kuris juos skiria (šuoliukų skaičių, sveikąjį). Maršrutizatorius, gavęs vieną iš šitų pranešimų, gautąjį šuoliukų skaičių (atstumą) didina vienetu ir siunčia žinutę kitiems tiesiogiai pasiekiamiems maršrutizatoriams. Tokiu būdu, maršrutizatoriai gali nustatyti optimalų žinutės maršrutą, maršrutų lentelėse įrašydami į atmintį adresą to gretimo maršrutizatoriaus, kurio šuoliukų skaičius iki pasiektino tinklo yra mažiausias;

mtu N — nustato tinklo sąsajos maksimalų duomenų lauko ilgį. MTU (Maximum Transfer Unit). Ethernet atveju duomenų lauko yra lygus 1500 B;

-pointopoint [addr] — nustato IP adresą point-to-point ryšiui (pvz. PPP). PPP protokolas leidžia turėti savo mazgo IP adresą. Tada siunčiami duomenys keliauja tiesiogiai į mazgą;

netmask addr — nustato tinklo kaukės adresą. Kaukės dalis su dvejetainiais vienetais IP adrese nurodo tinklo dalį, o su nuliais tinklo kompiuterio numerį. Tik pagal kaukę maršrutizatorius galės nustatyti kokiame tinkle yra kompiuteris;

add addr/prefixlen — tinklo sąsajai nustato IPv6 adresavimo versijos IP adresą. IPv6 adresą sudaro 128 bitai;

del addr/prefixlen — pašalina IPv6 IP adresą iš tinklo sąsajos;

tunnel aa.bb.cc.dd — nustatomas IPv6 adresas. Šiuo būdų nereikia niekieno prašyti IPv6 adreso. IPv4 adresas įterpiamas į IPv6 erdvę ir IPv6 paketai tuneliuoja per IPv4 tinklą;

irq addr — nustato unikalų IRQ kompiuteriuose, kuriuose naudojamos RS-232 jungtys. Dažniausiai pagrindinėse plokštėse būna įmontuotos dvi RS-232 jungtys. Pridėti trečią ar ketvirtą jungtis nėra labai sunku. Daugelis plėtimosi jungčių būna sukonfigūruotos taip, kad dalintųsi pertrauktimis su pirmosiomis dvejomis jungtimis, tačiau dėl to, kad Linux sistema su tokiais nustatymais normaliai neveikia, būtina perkonfigūruoti šias plokštes, kad jos naudotų unikalius IRQ;

io_addr addr — nustato atminties adresų pradžią. Šis parametras reikalingas norint įrenginiui tinkamai bendrauti su tinklo sąsaja. Tuo tarpu pačiam tinklui nesvarbu, kokie yra šie nustatymai atskiruose mazguose;

mem_start addr — nustato pradžios adresą dalijamajai (shared) atminčiai. Šis parametras taip pat reikalingas norint įrenginiui tinkamai bendrauti su tinklo sąsaja;

media type — nustato fizinį prievadą ar perdavimo terpės tipą (pvz. 10base2, 10baseT) su sąsaja sujungtiems įrenginiams, nes visi įrenginiai šį parametrą gali pakeisti patys, taip pat ir ne visos tvarkyklės turi šį nustatymą;

-broadcast [addr] — nustatomas daugiatikslis adresas ir jo prievadas; hw class address — nustatomas tinklo sąsajos aparatinis adresas (galimas variantas, jog sąsajos tvarkyklė nepalaiko šio nustatymo). Adresas turi susieti tinklo sąsajos aparatinę dalį su ASCII kodų lentelės atitikmeniu. Taip nustačius tinklo sąsają, ši gali dirbti ether (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25), ARCnet ar netrom (AMPR NET/ROM) tinkluose;

multicast — nustato mazgų grupės (Multicast) vėliavėlę. Kai kurios tvarkyklės šią vėliavėlę nustato tinkamai pačios;

address — nustatomas tinklo sąsajos IP adresas; txqueuelen length — nustato norimo ilgio paketų eilę.


1. V. Stanfield, R. W. Smith. Linux sistemos administravimas. Antrojo leidimo vertimas. Kaunas: Smaltija, 2003. 629 p.

2. Hyper Terminal programos pagalba


CategoryŽodis