Locked History Actions

jitter

Žodis angliškai

jitter

Žodis Lietuviškai

drebėjimas


Apibrėžimas

Drebėjimas yra apibrėžiamas kaip gautų paketų vėlavimo trukmės kitimas.


Paaiškinimai

Siunčiant duomenis, paketai yra siunčiami nutrūkstamu srautu su lygiais tarpais tarp jų. Dėl tinklo perkrovos, netinkamų užklausų ar konfigūravimo klaidų, srauto perdavimas gali sutrikti. Perduodant tam tikrą skaičių paketų, kiekvieno paketo pristatymo laikas lyginant su visu srautu, gali skirtis, t.y. tarpai tarp paketų priėmimo kinta.

jitter1.gifPaketų vėlavimas

jitter2.gifPaketų buferizavimas

Maršrutizatoriui priimant garso signalo srautą realaus laiko protokolu (RTP) internetinėje telefonijoje (VoIP), signalo drebėjimas turi būti kompensuotas. Mechanizmas, kompensuojantis signalo vėlavimą, yra realizuojamas kaip signalo atvaizdavimo vėlinimo buferis. Signalai yra priimami, buferizuojami ir tuomet nenutrūkstamu tolygiu srautu perduodami skaitmeniniam apdorojimui, kur verčiami į analoginį garso signalą.

Jeigu signalo drebėjimas yra labai didelis, vėlinimo buferis nespėja priimti ir apdoroti visų vėluojančių signalų, dėl to dingsta dalis paketų ir garso signale girdimi trūkčiojimai, trigdžiai. Jeigu prarastas vienas paketas, skaitmeninio signalo apdorojimo metu vykdoma interpoliacija, ir nuspėjamas tuo paketu keliavęs signalas. Tokiu atveju garsas girdimas sklandus. Jeigu prarastas didesnis kiekis paketų, jų atkurti neįmanoma, ir girdimas garso trūkinėjimas.

jitter3.gifPaketo praradimas


Šaltiniai

1. Jitter in Packet Voice Networks (Cisco)

2. Jitter (Wikipedia)