Locked History Actions

key

Key

Raktas


Apibrėžimas

Kriptografijoje raktas yra parametras, kuris apsprendžia kodavimo algoritmo (šifro) išėjimą. Koduojant raktas nurodo kaip bus pakeista pradinė informacija ir atvirkščiai dekoduojant.


Paaiškinimai

Priklausomai nuo kodavimo algoritmo, rakto ilgis gali būti lygus arba nelygus koduojamos informacijos ilgiui. Raktas turi būti pakankamo ilgio, kad atakos metu nebūtų įmanoma patikrinti visų galimų kombinacijų.

80 bitų ilgio raktas laikomas minimaliu norint pasiekti stiprų saugumą simetriniais kodavimo algoritmais. Dažniausiai naudojami 128 bitų ilgio raktai, kurie laikomi labai stipriais.

Nenorint, kad raktas būtų atspėtas, jis turi būti tikrai atsitiktinis (ne pseudoatsitiktinis) ir būti pakankamai entropiškas.

Su simetriniais kodavimo algoritmais naudojamas vienas raktas kodavimui ir dekodavimui. Su asimetriniais kodavimo algoritmais naudojami du raktai: viešas ir privatus. Vienas iš jų naudojamas kodavimui, kitas dekodavimui. Kuris raktas naudojamas kuriai operacijai, priklauso nuo kodavimo algoritmo.


Naudota literatūra


CategoryŽodis