Locked History Actions

tail

tail

tail

Uodega


Linux komanda, skirta parodyti paskutines tekstinio failo eilutes


  • Pagal nutylėjimą, komanda tail atspausdina numatytąsias paskutines 10 nurodyto aplanko eilučių. Kai naudojama su daugiau nei vienu failu, kiekvienas pateikiamas su antrašte, kurioje nurodomas failo pavadinimas. Komandos tail sintaksė:

tail [-parinktys] failo (-ų)_vardas (-ai)

Parinktys:

-n number — eilučių skaičius. Numtytasis eilučų skaičius yra 10;

-b number — išvedamas nurodytas blokų skaičius. Vieną bloką sudaro 512 B;

-c number — baitų skaičius. Į ekraną išvedamas nurodytas duomenų kiekis, esantis aplanko pabaigoje;

-r — duomenys pateikiami atbuline (numatytąsis parametras 10 eilučių) tvarka. Taip pat šiuos duomenis galima išvesti naudojantis –n, -b, -c komandomis ir į ekraną duomenys bus išvedami atvirkštine nurodytąja eilučių, blokų ar baitų seka;

-f — komanda vykdoma netgi ir tada, kai yra nuskaitytas duomenų aplankas. Viską nuskaičiusi komanda laukia papildomų duomenų, įvedamų į aplanką. Procesas užbaigiamas ctrl+c klavišų kombinacija;

-F — parinktis atlieka tą patį ką ir –f parinktis. Ši parinktis papildomai stebi, ar peržiūrmas aplankas nėra pervadintas ar keičiamas. Procesas užbaigiamas ctrl+c klavišų kombinacija;

--retry — toliau bando atidaryti failą jei jis yra nepasiekiamas ar tampa nepasiekiamas vėliau. Naudojama tik su –f.

--max-unchanged-stats=N — naudojamas kartu su --follow=name, pakartotinai atidaro failą, kurio dydis nebuvo pakeistas po N iteracijų (pagal nutylėjimą 5), kad būtų galima pamatyti, jei failas buvo atjungtas ar pervadintas (tai yra įprasta besikeičiančiuose log failuose).

-q, --quiet, --silent — Niekada išvesties antraštėje nenurodomas failo vardas.

-s, --sleep-interval=S — naudojama kartu su -f, tarp iteracijų darbas sustabdomas apytiksliai S sekundėm (pagal nutylėjimą 1)

-v, --verbose — Visada nurodomas failo vardas išvesties antraštėje.

--help — parodoma pagalbos puslapis ir išeinama.

--version — išvedama informacija apie komandos versiją ir išeinama.

file — rodomos numatytas eilučių skaičius. Pačioje pradžioje rodomas ir rinkmenos pavadinimas.

Susijusios komandos:

cat — naudojama norint sujungti du ar daugiaua failų, taip sukuriant naują failą.

head — atspausdina numatytąsias pirmąsias dešimt nurodyto failo (-ų) eilučių.


  1. V. Stanfield, R. W. Smith. Linux sistemos administravimas. Antrojo leidimo vertimas. Kaunas: Smaltija, 2003. 629 p.

2. Hyper Terminal programos pagalba

3. Prieiga per internetą: http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_tail.htm