Locked History Actions

BlueSnarf

Žodis angliškai:

BlueSnarf

Santrumpa:

BlueSnarf

Žodis lietuviškai:

Apibrėžimas:

BlueSnarf – Tai jungimasis prie kai kurių „Bluetooth“ įtaisų modelių be jų savininko leidimo (t. y. įtaisas neprašo patvirtinti leidimo prisijungti ir net nerodo, kad perduodami duomenys). Tokiu būdu prisijungus galima pasiekti paprastai draudžiamas telefono atmintinės vietas: telefonų knygelę, kalendorių ir darbotvarkę, telefono IMEI (International Mobile Equipment Identity) numerį ir pan. Paprastai taip atakuojami radimo režimu veikiantys telefonai, tačiau, sužinojus MAC adresą tam skirtomis programomis (bluesniff, btscanner, redfang ir kt.), gali būti atakuojami ir slaptojo režimo telefonai.

Naudota literatūra:

http://www.elektronika.lt/straipsniai/rysiai/1608/bluetooth-sistemos-saugumas/


CategoryŽodis