Locked History Actions

Collision detection

Žodis angliškai:

Collision detection

Santrumpa:

CD

Žodis lietuviškai:

Susidūrimų( kolizijų) aptikimas

Apibrėžimas:

Kolizijų aptikimas yra metodas, kurio pagalba mazgui yra užtikrinama unikali prieiga prie bendrų duomenų ir apsaugos priemonė nuo sugadintų duomenų.

= Paaisškinimas: =

Susidūrimai yra normali CSMA/ CD tinklo dalis. Susidūrimų valdymas ir aptikimas yra metodas kurio pagalba mazgui yra užtikrinama unikali prieiga prie bendrų duomenų. Šio proceso vienintelė bėda yra per ne lyg dideli susidūrimai. Tokie susidūrimai sumažina kabelio pralaidumą ir taip lėtina visos sistemos darbą kol bandoma iš naujo siųsti duomenis ar kitokią informaciją. Susidūrimų priežastys ir aptikimas pavaizduotos žemiau pateiktame paveikslėlyje (1 pav.).

collision.jpg

1 pav. CSMA/CD susidūrimai

Pirmas mazgas ir antras mazgas yra klausymosi rėžime, pirmas mazgas yra pasiruošęs siųsti kadrus. Pirmas mazgas išsiunčia sinchronizacijos signalą, kuris iškart pradeda sklisti tiek į kairę tiek į dešinę kabelio pusę. Kairiame linijos gale esanti varža sugeria siunčiamus signalus, tačiau signalas toliau plinta į dešinę pusę. Tačiau MAC pasluoksnis antrajam mazgui taip pat jau buvo pateikęs kadrą, kuris turėjo būti išsiųstas. ( Siuntimas vyksta tada, kai mazgas pastebi laivą kabelį). Taigi šiuo atveju ir antrasis mazgas išsiunčia sinchronizacijos bitus. Taip kaip ir anksčiau signalas sklinda į abi kabelio puses, tik šį kartą signalas keliauja į kairę pusę. Taip po tam tikro laiko susiduria 2 signalai ir įvyksta susidūrimas - kolizija. Beveik iškart antrojo mazgo siųstuvas atpažįsta, kad siunčiamas signalas yra sugadintas. NIC valdiklis inicijuoja loginį susidūrina, po šio iniciavimo antrasis mazgas išsiunčia spūsties (JAM) signalą, kurį sudaro 32 bitai atsitiktinių duomenų ir išsiuntęs šiuos bitus nustoja siuntęs duomenis.

Antrojo mazgo JAM signalas kabeliu sklinda ir toliau, kol nesusimaišo su signalu išsiųstu iš pirmojo mazgo. Laikui bėgant pirmas mazgas detektuoja susidūrimą ir atlieką tokį patį procesą kaip ir antrasis mazgas, tai yra išsiunčia JAM signalą. JAM signalas ir toliau sklis kabeliu kol bus sugertas tolimajame linijos gale. Taip šis procesas ir pasibaigs. Po šio veiksmo įvyks tam tikra pertrauka, po kurios vėl bus galima bandyti siųsti kadrus.

Naudota literatūra:

1. Practical TCP/IP and Ethernet Networking. By: Reynders, Deon; Wright, Edwin. In: Practical Professional Books From Elsevier. Elsevier Science. 2003.