Locked History Actions

Dynamic Host Configuration Protocol

Žodis angliškai:

Dynamic Host Configuration Protocol

Santrumpa:

DHCP

Žodis lietuviškai:

Dinaminis stočių konfigūravimo protokolas

Apibrėžimas:

  • DHCP protokolas realizuoja patikimą ir paprastą TCP/IP tinklo konfiguravimo būdą, garantuodamas adresų konfliktų nebuvimą dėl centralizuoto jų paskyrimo valdymo. Administratorius valdo adresų paskyrimo procesą parametro "nuomos trukmė" (lease duration) pagalba. Pastarasis nusako, kiek ilgai kompiuteris gali naudotis paskirtu IP adresu iki sekančios užklausos DHCP serveriui dėl IP adreso "nuomos".
  • DHCP protokolo veikimo iliustracija gali būti situacija, kai kompiuteris, esantis DHCP klientu, yra pašalinnamas iš potinklio. Tam įvykus, jam priskirtas IP adresas yra automatiškai atlaisvinamas. Kai kompiuteris yra pajungiamas prie kito potinklio, naujas adresas jam yra priskiriamas automatiškai. Nei vartotojas, nei tinklo administratorius nedalyvauja šiame procese. Šita savybė yra labai svarbi mobiliems vartotojams. DHCP protokolas naudoja kliento-serverio modelį. Sistemai startuojant, DHCP kompiuteris-klientas, esantis "inicializavimo" būsenoje, siunčia užklausą discover, kuri yra plačiai išsiunčiama lokaliame tinkle, ir yra perduodama visiems intertinklo DHCP serveriams. Kiekvienas DHCP serveris gavęs tokį pranešimą atsako pranešimu offer, kuris suformuotas iš IP adreso ir konfigūracijos informacijos.

DHCP1.jpg

DHCP2.jpg

DHCP klientas pereina į būseną selection ir renka konfigūracijos pasiūlymus iš DHCP serverių. Po to jis pasirenka vieną iš šių pasiūlymų ir išsiunčia pranešimą request tam DHCP serveriui, kurio pasiūlymas buvo išrinktas.

DHCP3.jpg

Išrinktas DHCP serveris siunčia pranešimą DHCP acknowledgement, kuriame yra tas pats IP adresas, koks buvo išsiųstas ankščiau "atradimo stadijoje" ir šio adreso "nuomos" parametrai. Po to, kai klientas gaus tokį patvirtinimą, jis pereina į būseną link, kuriam esant jis gali dalyvauti TCP/IP tinklo veikloje. Kompiuteriai-klientai, turintys lokalius diskus, išsaugoja gautą adresą, kad jie galėtų juo naudotis vėliau, kai vėl bus kraunama jų sistema. Baigiantis adreso nuomos laikotarpio galiojimo terminui, kompiuteris bando atnaujinti nuomos parametrus per DHCP serverį. Jei tas pats IP adresas jam jau nebegali būti suteiktas, tai jam yra gražinamas kitas IP adresas.