Locked History Actions

Endianness

Žodis angliškai

Endianness

Santrumpa

Nėra

Žodis Lietuviškai

(Baitų, bitų, žodžių) seka


Apibrėžimas

Seka, kuria baitai (bitai, žodžiai) išdėstyti keletą baitų (žodžių) užimančiame skaičiuje ar simbolyje.


Paaiškinimai

Kompiuterio procesorius skaičius ir simbolius atmintyje saugo kaip eilė baitų, kurie turi savo išdėstymo tvarką. Du dažniausiai sutinkami eiliškumo pavyzdžiai yra:

Little-endian – didėjantys baitai. Svarbumo reikšmė didėja kartu su atminties adresu arba laiku. Mažiausiai reikšmingas baitas eina pirmas, kiti seka iš paskos reikšmės didėjimo tvarka (dešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt du būtų užrašomi kaip 25301).

Big Endian – mažėjantys baitai. Tai būtų didėjančių baitų atvirkštinis variantas, kur labiausiai reikšmingas baitas eina pirmas, kiti seka iš paskos reikšmės mažėjimo tvarka. Ši seka panaši į skaitmenų naudojimą žmonių kalboje: skaičiuje 10352 pirmas skaitmuo „1“ yra labiausiai reikšmingas (jo pakeitimas labiausiai pakeistų skaičiaus reikšmę). Ši seka angliškai vadinama „big endian“.

Toks skirstymas į sekas gali būti taikomas ne tik baitams, bet ir bitams ar patiems žodžiams, saugomiems dar ilgesniuose žodžiuose. Čia retais atvejais galime sutikti dar vieną eiliškumo variantą – maišytą seką. Pvz.: baitai 16 bitų žodyje saugomi viena tvarka, o patys 16 bitų žodžiai saugomi kita tvarka ilgesniuose 32 bitų žodžiuose.

Žinoti ir nustatyti reikiamą baitų seką yra svarbu norint keistis informacija tarp poros ir daugiau kompiuterių. Kitaip nesuderinus baitų sekos, nebus įmanoma atstatyti pradinės baitų seka užkuoduotos informacijos. Nustatyti seką yra naudojamas BOM (angl. Byte Order Marker) – žinomos reikšmės kelis baitus užimantis skaičius.


Naudota literatūra

http://www.vlkk.lt/lit/naujienos/naujiena.1110.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness

http://www.cs.umd.edu/class/sum2003/cmsc311/Notes/Data/endian.html