Locked History Actions

Hyper Text Markup Language

Žodis angliškai:

Hyper Text Markup Language

Santrumpa:

HTML

Žodis lietuviškai:

Hiperteksto žymėjimo kalba


Apibrėžimas:

Tai statinė WWW puslapių aprašymo kalba, kuria „kalba“ pasaulinio tinklo WWW serveriai ir kurią „supranta“ tinklo naršyklės.


Paaiškinimai

HTML – tai vienas iš SGLM (Structured Generalized Markup Language) kalbos variantų. Pastarasis dokumentų struktūros aprašymo būdas buvo sukurtas dar 1980-1984 metais ir patvirtintas ISO 8779 standartu. SGLM kalba vartojama siekiant standartizuoti didelių tarptautinių organizacijų raštvedybą ir tarpusavio susirašinėjimą.

Internetinio puslapio standartu tapusi HTML – tai ne programavimo kalba ir ne griežtas dokumento formatas. HTML visų pirma aprašo loginę WWW puslapių struktūrą: dokumentų bei juos sudarančių skyrių ir skirsnių antraštes, pastraipas, iliustracijas, lenteles, nuorodas į kitus dokumentus ar kitokius duomenis ir t.t.

HTML buvo sumanyta kaip grynai, loginės struktūros aprašymo kalba, bet greitai paaiškėjo, jog WWW puslapių kūrėjams bei skaitytojams to nepakankama. Dėl to HTML be loginių gali aprašyti ir fizines dokumento savybes kaip antai vartojamo šrifto parametrus, lentelių, iliustracijų bei kitų elementų dydžius ir pan.

HTML rašymo būdai apsprendžia dvi pagrindines HTML redaktorių rūšis: tekstinius bei vizualinius (WYSIWYG).

Tekstiniai redaktoriai pažįsta daugelį standartinių HTML komandų (tags) ir automatiškai įterpia jas nurodytoje HTML teksto vietoje. Rezultatą galima pamatyti, išsikvietus įprastą tinklo naršyklę. Šiuo atveju iš pat pradžių reikia žinoti HTML kalbą ir turėti pakankamai lakią vaizduotę

Naujosios WWW puslapių kūrimo programos stengiasi išvengti minėtų trūkumų: WYSIWYG redaktoriai siekia suteikti autoriams vis daugiau lankstumo ir kūrybinės laisvės o tekstiniai redaktoriai įgyja daugiau darbą palengvinančių ir automatizuojančių funkcijų. Kai kurių HTML redaktorių nebegalima vienareikšmiškai priskirti nei prie vienos, nei prie kitos kategorijos, nes jie turi ir vizualinių, ir tekstinių HTML rašymo priemonių.

Kiekviename HTML parašytame dokumente privalomos šios žymės: - visą dokumentą aprėpianti žymė - meta informaciją (pavadinimą, koduotę ir pan.) gaubiantis elementas - vaizduojamą turinį gaubiantis elementas

Kuriant statinį internetinį puslapį naudojantį HTML kalbą pravartu žinoti ir kitus žymėjimo elementus, kurie dažniausiai skirstomi į:

• Struktūrinius. Šie apibrėžia teksto paskirtį, Naršyklei nurodo, kad tai yra antro lygio antraštė. (gali būti nurodama ir kitų lygių).

• Prezentacinius. Šie nurodo, kaip rodyti tekstą. Atvaizduos žodį paryškintai.

• Hipertekstinius. Sukuria nuorodas tarp dokumentų ar jų dalių.

Naudota literatūra:

  • 1.HTML vaizdžiai. Paul Whitehead, James H. Rusell, 2006, 320p.


CategoryŽodis