Locked History Actions

International Telecommunication Union

Žodis angliškai

International Telecommunication Union

Santrumpa

ITU

Žodis Lietuviškai

Tarptautinė Telekomunikacijos Sąjunga


Apibrėžimas

Tarptautinė Telekomunikacijos Sąjunga (angl. The International Telecommunication Union, ITU) yra ilgiausiai egzistuojanti JT (Jungtinių Tautų, angl. UN) šeimos organizacija. Ji susikūrė 1865 gegužės 17d. Paryžiuje kaip Tarptautinė Telegrafo Sąjunga, o dabar yra svarbiausia JT agentūra informacijos ir komunikacijos technologijų klausimais, bei valstybinių ir privačių sektorių pagrindinis centras plėtojant tinklus ir paslaugas.


Paaiškinimai

ITU yra tarpvalstybinė viešoji-privačioji bendradarbiavimo organizacija nuo pat įsikurimo ir dabar vienija 191 valstybes bei virš 700 viešas ir privačias kompanijas.

ITU sektoriai ir TELECOM:

  • Radiotelekomunikacijos (ITU-R): reguliuoja tarptautinius radijo dažnių ruožus ir palydovų orbitas.
  • Standartalizacijos (ITU-T): stardartų teikimas ir palaikymas - seniausia ir žinomiausia ITU veikla.

  • Vystymosi (ITU-D): sukurtas plėsti nešališką, pastovią ir prieinamą prieigą prie informacijos ir komunikacijos technologijų (angl. information and communication technologies, ICT).
  • ITU TELECOM: suvienija žinomiausius ICT veikėjus, ministrus ir reguliuotojus į parodas, forumus ir t.t.

ITU misija: siekti telekomunikacijų ir informacijos tinklų augimo ir plėtros, bei palengvinti visuotinį prisijungimą, kad žmonės iš bet kur galėtų bendradarbiauti ir gauti naudos iš kylančios informacinės visuomenės ir globalios ekonomikos. ITU prisideda mobilizuojant techninius, finansinius ir žmogiškuosius resursus, reikalingus šios misijos įgyvendinimui.

Internetinio saugumo ir tvarkos užtikrinimas yra vienas iš svarbiausių informacinio amžiaus rūpestis, todėl ITU teikia konkrečias priemones tam pasiekti. Be to, ITU koncentruojasi ir į avarinių ryšių naudojimui stichinių nelaimių prevencijai ir sumažinimui.

ITU vadovaujamas ministro pirmininko, išrenkamo organizacijos narių ketveriems metams. Vyriausioji vadyba įsikūrusi Ženevoje (Šveicarija).

ITU narystė yra atvira vyriausybėms, kurios prie sąjungos gali prisijungti kaip Valstybės Narės, ir privačioms organizacijoms, tokioms kaip paslaugų tiekėjams, įrangos gamintojams, fondams, mokslinių tyrimų ir vystymosi organizacijoms bei tarptautinėms ir vietinėms telekomunikacijų organizacijoms, kurios prie ITU gali prisijungti kaip Sektoriaus Narės.

Kadangi telekomunikacijos užima vis didesnę svarbą pasaulinėje ekonomikoje, ITU narystė valstybėms ir privačioms organizacijoms suteikia aktyvų vaidmenį organizacijoje, kuri turi per 140 metų patirtį formuojant pasaulio ryšio tinklus.

http://www.fahnenkontor24.de/FOTW/images/u/uno-itu.gif

  • 1 pav. ITU veliava


Naudota literatūra

1. http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union

2. http://www.itu.int/net/about/