Locked History Actions

Magnet Link

Žodis angliškai:

Magnet Link


Santrumpa:

Magnet Link


Žodis lietuviškai:

Magnetinė nuoroda


Apibrėžimas

Su magnetinėmis nuorodomis BitTorrent indeksatoriai nenaudoja jokių papildomų failų išsaugoti duomenims. Magnetinės nuorodos gali būti nukopijuojamos ir nusiunčiamos kaip paprastas tekstas kitiems vartotojams elektroniniu paštu, IM arba kitomis medijos priemonėmis.


Paaiškinimai

BitTorrent” yra protokolas, kuris naudojasi peer-to-peer duomenų mainais ir yra naudojamas internetu persiunčiant didelius duomenų kiekius. BitTorrent protokolas gali būti naudojamas sumažinti serverio ir tinklo apkrovai platinant didelės apimties duomenis. Vietoj to, kad siųstis vieną failą iš vienintelio šaltinio serverio, BitTorrent protokolas leidžia vartotojams susijungti į spiečių (angl. swarm) ir tapti duomenų platintojais, kurie gali siųstis ir platinti duomenis tarpusavyje tuo pačiu metu.

Vartotojas, kuris nori įkelti “.torrent“ failą, pradžioje susikuria torrent deskriptoriaus failą, kuriame nusirodo kokius duomenis jis platina. Tada deskriptoriaus failą galima įkelti į BitTorrent mazgą, veikiantį kaip platintoju (pvz. Internetinė svetainė). Visi, su torrent deskriptoriaus failu gali jį įkelti į BitTorrent mazgus, kurie veikia kaip platintojai arba siuntėjai.

Siunčiamas failas yra padalinamas į dalis, vadinamas segmentais. Kai vienas iš siuntėjų gauna naują failo dalį, jis tampa šaltinis (tos dallies) kitiems siuntėjams, sumažindamas apkrovą tikrajam šaltiniui, kadangi tikrajam šaltiniui jau nebereikia siųsti tos failo dalies kiekvienam vartotojui norinčiam kopijos. Su BitTorrent turint tik vieną failo kopiją įmanoma galiausiai persiųsti visą failo kopiją neribotam siuntėjų skaičiui.

Kiekvienas segmentas yra apsaugotas kriptografine informacija, kuri yra torrent failo deskriptoriuje. Tai užtikrina, kad bet kokia segmento modifikacija gali būti aptikta ir kartu apsaugo nuo atsitiktinių ir kenksmingų modifikacijų.

Failo dalys tipiškai yra siunčiamos ne iš eilės ir yra surikiuojamos pagal BitTorrent programinę įrangą, kuri seka, kokių segmentų trūksta ir kokias failo dalis jau siuntėjas turi ir gali persiųsti kitiems siuntėjams. Visas failas yra suskaldytas vienodo dydžio segmentais. Dėl šios savybės bet koks failas gali būti sustabdytas bet kurio metu ir pratesiamas siųstis vėlesniu laiku, neprarandant prieš tai atsiųstos informacijos, kas yra labai pravartu siunčiantis labai didelės apimties failus. Kai siuntėjas baigia siųstis failą, jis tampa papildomu platintoju - failo šaltiniu.

BitTorrent failo siuntimas šiek tiek skiriasi nuo klasikinio failo siuntimo (pavyzdžiui su HTTP arba su FTP užklausa) keletu atveju. “BitTorrent” užklausia daug mažų duomenų paketų skirtingais TCP į skirtingas mašinas, kol klasiniai siuntimo metodai naudoja siuntimui tik vieną TCP susijungimą vienai mašinai. “BitTorrent” siunčia segmentus atsitiktine arba “rečiausias-pirmas” tvarka, kas užtikrina didelį failo prieinamumą, tuo tarpu tradiciniai siuntimai yra nuoseklūs.

Torrent failai yra paprastai talpinami interneto svetainėse arba kur nors kitur, ir yra užregistruoti su vienu sekliu (angl. tracker). Seklys išsaugo sąrašą klientų, kurie dalyvauja torrente. Alternatyviu atveju sistemoj be seklio, kiekvienas siuntėjas veikia kaip seklys. Ši sistema pirmą kartą buvo implementuota naudojant DHT (angl. Distributed Hash Table) – platinama adresavimo lentelė.

DHT – yra papildoma BitTorrent klientų savybė, kuri leidžia jiems veikti be seklio. Klientas su DHT leidžia sistemai veikti be seklio. Tai reiškia, kad klientas galės atrasti siuntėjus netgi kai seklys neveikia arba daugiau nebeegzistuoja. DHT leidžia spiečiui egzistuoti kaip ir prieš tai, tačiau be seklio.

Vartotojai suranda norimą torrent failą, naršydami internete arba kitais būdais, ji parsisiunčia ir atsidaro su BitTorrent klientu. Klientas prisijungia prie seklio(-ių) nurodytais torrent faile, iš kurio jis gauna siuntėjų sąrašą, kurie šiuo metu platina failus nurodytus torrente. Klientas prisijungia prie siuntėjų, kad gautų įvairius failo segmentus. Jei spiečiuje yra tik vienas pradinis failo platintojas, tada klientas prisijungia tiesiogiai prie jo ir pradeda siųsti užklausas segmentams.

Neseniai atsirado naujos P2P decentralizavimo alternatyvos torentams. Viena iš jų – torentai be seklio (angl. trackerless torrents), kurios veikia DHT (angl. Distributed Hash Table) – platinamos adresų lentelės principu. Daugelis BitTorrent klientų taip pat dabar naudoja PEX (angl. peer exchange) - siuntėjų apsikeitimu, kartu su sekliais ir DHT. Siuntėjų apsikeitimo metu užklausiami siuntėjai, kad sužinoti ar jie žino daugiau siuntėjų. Vėliau BitTorrent buvo pagerintas, kad galėtų turėti keletą seklių, tad vienam neatsakant arba sugedus, sekantis gali palaikyti duomenų persiuntimą.

BitTorrent seklys yra serveris, kuris padeda palaikyti ryšį tarp siuntėjų naudodamas BitTorrent protokolą. Klientai privalo komunikuoti su sekliu, kad galėtų inicijuoti failo parsisiuntimą. Klientai, kurie jau pradėjo siųstis duomenis taip pat periodiškai komunikuoja su sekliu, kad antnaujintų siuntėjų sąrašą ir pateiktų statistikas, tačiau po pradinio duomenų apie siuntėjus priėmimo, komunikacijos tarp siuntėjų gali vykti ir be seklio.

Daugelis BitTorrent svetainių operuoja su jų pačių sekliu - serveriu. Tokios svetainės leidžia vartotojams įkelti torentus į indeksą kartu su integruotu seklio URL (angl. uniform resource locator), kuris turi visas reikalingas priemones, kad galėtų inicijuoti siuntimą. Taip pat egzistuoja ir viešieji sekliai. Viešieji arba atviri sekliai gali būti naudojami bet kokio vartotojo, tiesiog prisijungiant juos prie seklio adreso prie jau egzistuojančio torento, arba jie gali būti panaudoti prie bet kokio naujai sukurto torento.

Labai dažnai naudojami privatūs sekliai. Privatus seklys yra BitTorrent seklys, kuris riboja torrent naudojimą, reikalaudamas vartotojus užsiregistruoti svetainėje. Metodas, kontroliuojantis registraciją privačiuose torentuose, yra dažnai paremtas pakvietimo sistemos principu, kur aktyvūs ir dalyvaujantys nariai gauna galimybę leisti prisiregistruoti naujam vartotojui svetainėje. Pakvietimai dažniausiai yra išsiunčiami elektroniniu paštu arba naudojant pakvietimo kodo sistemą, kurie yra išdalinami aktyviems vartotojams, kurie išsiuntė nustatytą torrent failų duomenų kiekį arba atitiko specifinius siuntimo – išsiuntinmo santykį. Keičiantis pakvietimais dviems skirtingoms privačioms BitTorrent bendruomenės svetainėms yra dažnai nepageidaujamas reiškinys, kadangi tai leidžia anti-piratinėms grupuotėms daug lengviau prasiskverbti į privačius seklius. Daugelis privačių seklių seka kiek vartotojai išsiuntė ir atsisiuntė duomenų ir, daugeliu atveju, nustato minimalų išsiųstų - atsisiųstų duomenų santykį.

Privatūs sekliai turi keletą pastebimų privalumų lyginant su viešais: greitesni siuntimo greičiai, griežtesnė bendruomenė ir saugesni atsisiuntimai. Privatūs sekliai taiko griežtas nustatytas taisykles, todėl failai su kenkėjiškomis programomis yra labai reti ir neįprasti. Daugelis privačių seklių palaiko glaudžius ryšius vieni su kitais, todėl blogi vartotojai (kurie prekiauja pakvietimais arba bando padirbti savo išsiųstų – atsiųstų duomenų santykį) gali būti įtraukti į juodąjį sąrašą.

Uždaros bendruomenės trūkumas yra tas, kad gali būti labai sunku visiems nariams palaikyti reikalaujamą išsiųstų – atsiųstų duomenų santykį. Galima siųlyti konkursus, kur prizai yra pagerinti išsiųstų – atsiųstų duomenų santykis. Kai kurie sekliai iškeis išsiųstų – atsiųstų duomenų santykį už pinigines aukas (angl. donation). Kai kurie sekliai taip pat naudoja “nemokamo siuntimo” (angl. free leech) sistemą, tam kad pagerintų vartotojo išsiųstų – atsiųstų duomenų santykį. Kai siunčiamas nemokamo siuntimo torentas, siunčiami duomenys yra ignoruojami ir tik išsiųsti duomenys yra sekami. Paprastai labai išplitę torentai yra siųlomi kaip nemokamo siuntimo. Išsiųstų – atsiųstų duomenų santykis yra rekomenduojamas bent jau lygus 1, vadovaujantis interneto etiketu.

Sekliai yra pagrindinė priežastis, dėl sugadintų BitTorrent “spiečių”. (Kitos priežastys yra dažniausiai susijusios su klientais įkeliant sugadintus arba nulaužtus duomenis.) Seklių patikimumas buvo pagerintas keliais būdais. Vienas iš jų – keleto arba muti seklių torentai. Keleto seklių torentai yra viename torrent faile. Todėl vienam sekliui sugedus kiti sekliai gali tęsti darbą toliau ir palaikyti spiečių torentui. Vienintelis trūkumas yra tas, kad galimas atvejis, kai keletas neprisijungusių spiečių torente atvejis, kai vartotojai gali prisijungti prie vieno specifinio seklio, tuo tarpu negalėdami prisijungti prie kito. Šis trūkumas gali sumažinti persiunčiamo torrent duomenų efektyvumą. Taip pat norint pagerinti seklių savybes, buvo sukurti torentai be seklių (angl. trackerless torrents). Jie veikia DHT (angl. distributed hash table) principu.

Paskutiniu metu BitTorrent kliente atsirado keletas naujienų. Be DHT ir PEX (angl. peer exchange) atsirado naujas būdas surasti siuntėjus (vartotojus kurie turi failą, kuri norime parsisiųsti), nepriklausamai nuo senos BitTorrent seklio sistemos. Vietoj tradicinių “.torrent” failų atsirado magnetinės nuorodos (angl. magnet links).

Paprastai BitTorrent klientai, sekliai ir indeksatoriai pasikliaudavo “.torrent” failais, kad išsaugotų informaciją apie duomenis. Magnetinės nuorodos yra tiesiog nuorodos, jos neturi jokių prisegtų failų. Nuorodos naudoja besivystantį URI (angl. uniform resource identifier) standartą, kurio pagrindinė paskirtis būti naudojamam P2P tinkluose. Jie skiriasi nuo URL (angl. uniform resource locator), kadangi jie neturi informacijos apie failo vietą, vietoj to jie nurodo turinį apie failą arba failus į kurį nukreipia. Magnetinės nuorodos yra sudarytos iš serijos parametrų, turinčių įvairių duomenų. BitTorrent atveju nuorodos turi informacijos kuri naudojama atrasti failo kopijas tarp siuntėjų. Jie taip pat gali turėti duomenų apie failo pavadinamą arba nuorodų į seklius, naudojamus torente.


Naudota literatūra:

http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent

http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_tracker

http://compnetworking.about.com/od/bittorrent/f/bttracker.htm

http://www.tamiltorrents.net/forums/8819-what-dht-what-does-do-your-bittorrent-client.html

http://news.softpedia.com/news/BitTorrent-Magnet-Links-Explained-132536.shtml