Locked History Actions

Piconet

Žodis angliškai:

Piconet

Santrumpa:

Piconet

Žodis lietuviškai:

Pikotinklas

Apibrėžimas:

Pikotinklas yra kompiuterių tinklas bevieliu būdu sujungtas naudojant Bluetooth technologijos protokolą. Jis leidžia vienam Master įtaisui susijungti su iki 7-ių aktyvių Slave įtaisų. Iki 255 įtaisų gali būti neaktyvus ir būti priparkuoti pikotinkle. Neaktyvūs įtaisai gali bet kuriuo metu pradėti duomenų perdavimą su master įtaisu.

Naudota literatūra:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Piconet