Locked History Actions

RS-422

Žodis angliškai:

Recommended Standart 422

Santrumpa:

RS-422

Žodis lietuviškai:

Rekomenduojamas Standartas 422

Apibrėžimas:

  • RS-422 yra diferencialinė pilnai dvipusė (full duplex) sąsaja. Duomenims perduoti ir priimti naudojamos atskiros laidų poros, t. y. dviejų įrenginių sujungimui reikalingas keturių laidų kabelis. 1 pav. pateikta RS-422 sąsajos siųstuvo/imtuvo schema.

si.png

5 pav. RS-422 sąsajos siųstuvo/imtuvo schema

  • Čia: D (driver) – siųstuvas; R (receiver) – imtuvas; DI (driver input) – skaitmeninis siųstuvo įėjimas; RO(receiver output) – skaitmeninis imtuvo išėjimas; A – tiesioginis diferencialinis įėjimas/išėjimas; B – inversinis diferencialinis įėjimas/išėjimas; Y – tiesioginis diferencialinis išėjimas (RS-422); Z – inversinis diferencialinis išėjimas (RS-422). RS-422 pasižymi „Point-to-Point“ ir „Multi-Drop“ sąvybėmis, gali būti susietas tiesiogiai su reikiamu įrenginiu arba aptarnauti visus įrenginius paeiliui. Pasinaudojant šia sąsaja, prie siųstuvo galima prijungti iki 10 imtuvų (2 pav.).

magistrale.png

2 pav. RS-422 magistralės schema

  • Rt - tai suderinamasis rezistorius, jungiamas linijos gale, jo nominalas yra nuo 100Ω iki 120Ω. Reikia pabrėžti, kad RS-422 nenormuoja informacinių kadrų formato ir mainų protokolo. Dažniausiai naudojamas toks pat kadrų formatas, kaip ir RS-232 standarte (pradžios bitas, duomenų bitai, lyginumo bitas (jei reikia) ir pabaigos bitai).

    • Kaip jau minėjau, RS-422 yra diferencialinė sąsaja, kuri pasižymi dideliu atsparumu trikdžiams. Čia signalas perduodamas dviem laidininkais, tačiau nei vienas iš jų neįžemintas. Vienu laidininku (sąlyginai A) perduodamas originalus signalas, o antru laidininku (sąlyginai B) – jo inversinė kopija. Linijose atsirandantys sinfaziniai trikdžiai slopinami diferencialiniame imtuve (3 pav.). Sinfazininiu trikdžiu laikomas trikdis, kuris abu linijos laidininkus veikia vienodai. Pavyzdžiui, elektromagnetinė banga kirsdama ryšio linijos dalį suindukuoja abiejuose laidininkuose potencialą. Paprastai ryšio linijoje laidininkai yra arti vienas kito, todėl galima teigti, kad indukuojami trikdžių signalai yra sinfaziniai.

kabelis.png

3 pav. Signalai ryšio linijoje, prijungtoje prie diferencialinės sąsajos

Ryšio linijos atsparumą trikdžiams padidina vytos poros kabeliai. 4-ajame paveiksle parodyta, parazitinės trikdžio srovės indukavimas tiesiajame kabelyje ir kompensavimas vytos poros kabelyje veikiant magnetiniam laukui. Tiesiojo kabelio laidininko ruožuose suindukuotos srovės yra tos pačios krypties (4 pav., a), todėl laidininke pradeda tekėti parazitinė trikdžio srovė. Vytos poros kabelyje atskiruose vieno poros laidininko ruožuose trikdžio srovės kryptys yra priešingos 4 pav., b) ir kompensuojasi.

kabelis2.png

4 pav. Trikdžio srovės indukavimas tiesiajam kabelyje (a) ir kompensavimas vytos poros kabelyje (b)