Locked History Actions

RS-485

Žodis angliškai:

Recommended Standart 485

Santrumpa:

RS-485

Žodis lietuviškai:

Rekomenduojamas Standartas 485

Apibrėžimas:

  • RS-485 yra diferencialinė sąsaja veikianti pusiau dvipusiu režimu (half duplex). Perdavimas ir priėmimas vyksta skirtingais laiko momentais viena laidų pora. 1 pav. pateikta RS-485 sąsajos siųstuvo/imtuvo schema.

si.png

1 pav. RS-422 sąsajos siųstuvo/imtuvo schema

  • Čia:

DE (driver enable) – siųstuvo darbo leidimas; RE (receiver enable) – imtuvo darbo leidimas.

  • RS-485 pasižymi visų prieš tai paminėtų, RS-232 bei RS-422, privalūmais. 485 sąsajos schema gali būti naudojama vietoj 422 schemos, tačiau 422 vietoj 485 negali būti naudojama, nes yra įėjimo linijų trukūmas. Sąsajoje RS485 galima realizuoti mainus tarp 32 imtuvų ir tiek pat siųstuvų pusiau dvipusiu režimu (2 pav.).

magistrale.png

2 pav. RS-422 magistralės schema

  • Kadangi RS-485 turi visus RS-422 privalumus, tai, kaip ir 422 sąsajoje, Rt yra suderinamasis rezistorius, jo nominalas yra nuo 100Ω iki 120Ω. Taip pat RS-485 standartas nenormuoja informacinių kadrų formato ir mainų protokolo, tai naudojamas toks pat mainų protokolas kaip ir RS-232, bei RS-422 standartuose (pradžios bitas, duomenų bitai, lyginumo bitas (jei reikia) ir pabaigos bitai).
    • Kaip jau minėjau, RS-485 yra diferencialinė sąsaja, kuri pasižymi dideliu atsparumu trikdžiams. Čia signalas perduodamas dviem laidininkais, tačiau nei vienas iš jų neįžemintas. Vienu laidininku (sąlyginai A) perduodamas originalus signalas, o antru laidininku (sąlyginai B) – jo inversinė kopija. Linijose atsirandantys sinfaziniai trikdžiai slopinami diferencialiniame imtuve (3 pav.). Sinfazininiu trikdžiu laikomas trikdis, kuris abu linijos laidininkus veikia vienodai. Pavyzdžiui, elektromagnetinė banga kirsdama ryšio linijos dalį suindukuoja abiejuose laidininkuose potencialą. Paprastai ryšio linijoje laidininkai yra arti vienas kito, todėl galima teigti, kad indukuojami trikdžių signalai yra sinfaziniai.

dif.png

3 pav. Signalai ryšio linijoje, prijungtoje prie diferencialinės sąsajos

Ryšio linijos atsparumą trikdžiams padidina vytos poros kabeliai. 4-ajame paveiksle parodyta, parazitinės trikdžio srovės indukavimas tiesiajame kabelyje ir kompensavimas vytos poros kabelyje veikiant magnetiniam laukui. Tiesiojo kabelio laidininko ruožuose suindukuotos srovės yra tos pačios krypties (4 pav., a), todėl laidininke pradeda tekėti parazitinė trikdžio srovė. Vytos poros kabelyje atskiruose vieno poros laidininko ruožuose trikdžio srovės kryptys yra priešingos 4 pav., b) ir kompensuojasi.

kabelis.png

4 pav. Trikdžio srovės indukavimas tiesiajam kabelyje (a) ir kompensavimas vytos poros kabelyje (b)