Locked History Actions

Radio over Internet protocol

Žodis angliškai:

Radio over Internet protocol

Santrumpa:

RoIP

Žodis lietuviškai:

Radijo per internetą protokolas


Apibrėžimas:

Radijo per internetą protokolas (RoIP) yra nusakyta metodika radijo ryšių siuntimui ir priėmimui per IP tinklus. Duomenų komunikacija gali būti naudojami tiek visuotiniame tinkle, tiek namų, įmonės ar vyriausybės tinkluose.


Paaiškinimai

Radijo per IP tinklus protokolas remiasi balso perdavimo per IP tinklus koncepcija, tačiau yra pridėti keli radijui būdingi bruožai tokie kaip dažnio keitimas, norint rasti reikalingą ryšį, taip pat galimybė kalbėti tik paspaudus mygtuką (ang. push to talk – PTT). Šis protokolas užtikrina dviejų kelių ryšį, tai yra įtaisas yra kaip trasiveris – jis gali ir priimti, ir siųsti duomenis. Ryšiui užtikrinti naudojami įprasti tinklo protokolai. RoIP savybės:

 • TCP/IP protokolas yra naudojamas kontrolinių signalų perdavimuose, kadangi jis užtikrina didesnį patikimumą.
 • UDP/IP protokolas yra naudojamas garso duomenims perduoti, kadangi tada reikalingas mažesnis pralaidumas.
 • Naudojamas grupinis transliavimas (ang. multicast), kuris užtikrina galimybę siųsti duomenis iš karto daugeliui priėmimo taškų.
 • Naudojami fiksuoti IP adresai.
 • Tinkamam funkcionavimui užtikrinti gali būti reikalingi, kad ugniasienėje butų atidaryti keli prievadai.
 • Tinklų saugumas turi būti užtikrintai valdomas.
 • Garso sąsaja galiu būti nesuderinta su standartinės varžos grandinėmis, nestandartinis signalas gali būti nepalaikomas.
 • Kadangi IP tinklais perduodami paketai, tai garso konvertavimui į duomenų paketus yra naudojami keli būdai: vienas iš jų yra, kai atkuriama bangos forma ir vadinamas bangos formos kodavimu (ang. waveform coder), o kitas yra kuomet atkuriamas pats garsas, ne tik banginė forma, ir tai vadinama terminu vocoder.

RoIP naudojimas yra naudingas dėl tam tikrų aspektų:

 • Sumažinti kaštai RoIP įgyvendinimui, kadangi galima panaudoti jau esančius tinklus.
 • Lengvas naudojimasis, gali būti skirtingų gamintojų įranga.
 • RoIP praktiškai neturi atstumo apribojimų, kol šaltinis ir gavėjas yra tame pačiame tinkle ar internete.
 • RoIP panaudojimas gali būti reikšmingas nelaimingų atsitikimų atvejais, kadangi jis yra patikimesnis – neturi vieno kritinio taško, o signalas gali būti perduotas įvairiais ryšio keliais, taip pat tai lengvina atstatymo galimybes.
 • Kontroliniai terminalai gali būti patalpinti bet kur, kur yra tinklas ir juo gali būti paprastas nešiojamasis kompiuteris, o tai supaprastina priežiūrą.
 • Ryšiui sudaryti gali būti panaudojami įvairūs prietaisai tokie, kaip kompiuteris, telefonas, 2 kanalų radijo stotelė, internetinis telefonas, VoIP telefonas.
  • radio.png

   • 1 pav. Tipinis RoIP tinklo pavyzdys

Naudota literatūra:

 1. Radio Over IP. A Technician‘s Guide to the Technology.
 2. http://comtekk.us/roip.htm


CategoryŽodis