Locked History Actions

SHOUTcast

Žodis angliškai:

SHOUTcast

Santrumpa:

Žodis lietuviškai:


Apibrėžimas:

SHOUTcast yra protokolas skirtas garso perdavimui per internetą. Jis leidžia sukurti internetines radijo stotis, kadangi sugeba perduoti ir priimti skaitmeninį garso turinį iš plačiai prieinamų grotuvų.


Paaiškinimai

SHOUTcast sistema yra paremta „klientas + serveris“ architektūra, kuri leidžia paleisti serverį, kuris gali transliuoti garso srautą, ateinantį iš šaltinio, prisijungusį prie to serverio. Serveriui duomenys (paprastai muzika) siunčiama per grotuvą ar kokią kitą programą, kuri sugeba transliuoti garso srautą. Vartotojai prisijungia tiesiogiai prie serverio ryšiu „serveris - klientas“ ir muzika keliauja tiesiogiai iš serverio klientams. Taip pat serveriui duomenų šaltiniu gali būti ir kitas serveris.

Visas bendravimas yra nusakoma SHOUTcast protokolu. Protokolu nusakomi ne tik garso duomenys, tačiau ir kiti metaduomenys tokie kaip grojamos dainos pavadinimas, klausomos radijo stoties pavadinimas. Protokolas yra taikomojo lygmens, jis nusako duomenų kodavimą, kuris gali būti siunčiamas. Be informacijos kodavimo, taip pat yra nusakoma reikalinga pasisveikinimų serija tam, kad būtų sukonfigūruoti reikalingi nustatymai užmezgamai sesijai. Užklausa į serverį nusakoma siunčiant įprasta HTML Kuriant transliacijos serverį yra svarbūs 2 dalykai: serverio IP adresas ir prievado numeris. Paprastai naudojama tokia forma a.b.c.d:00, kur a.b.c.d nurodo serverio IP adresą ir 00 nusako prievado numerį. Pavyzdžiui, paprastas vartotojas susikūręs savo kompiuteryje SHOUTcast serverį ir norėdamas pats prie jo prisijungti, gali panaudoti adresą ir prievado numerį tokį kaip 127.0.0.1:80 ir tokiu būdu priskyręs šį IP adresą serverio programoje bei naršyklėje suvedęs šį IP adresą vartotojas gali pasitikrinti savo transliaciją. SHOUTcast serveris gali būti nuomojamas arba net pats vartotojas gali jį susikurti savo kompiuteryje ir transliuoti muziką internetu. Taip pat gali būti skirtingai įgyvendintas siuntimas. Gali būti variantas, kai siunčiama transliuojamas radijas arba tiesiog siunčiama archyvuose esantys muzikiniai įrašai.

SHOUTcast protokolo naudojimo privalumai:

 • Plačiai paplitęs naudojimas;
 • Efektyvus naudojimas kainos atžvilgiu;
 • Paplitęs palaikymas;
 • Didžiulis radijo stočių pasirinkimas;
 • Kadangi tai taikomojo lygmens protokolas, tai galima norimo radijo ieškoti ne tik pagal pavadinimą, bet ir grojamos muzikos žanrą bei kitus pasirinkimus.

  shoutcast.png

  • 1 pav. SHOUTcast veikimo supaprastinta schema

Naudota literatūra:

 1. http://www.webhostingart.com/shoutcast-hosting

 2. http://wiki.winamp.com/wiki/SHOUTcast_2_(Ultravox_2.1)_Protocol_Details


CategoryŽodis