Locked History Actions

Skype Protocol

Žodis angliškai:

Skype Protocol

Santrumpa:

Skype

Žodis lietuviškai:

Skype protokolas

Apibrėžimas:

„Skype” yra programa, kuri teikia užpatentuotas internetinės telefonijos paslaugas (angl. VoIP, Voice over Internet Protocol). Balso pranešimai koduojami, skaidomi į paketus ir pagal paketo antraštėje nurodytą paketo gavėjo adresą siunčiami tinklu. Gavėjo įrenginys paketus renka, rūšiuoja ir iš jų atkuria pranešimą. Ši operacinė įranga leidžia vartotojams bendrauti tarpusavyje, apsikeičiant vaizdo medžiaga, balsu ar tiesiog susirašinėjant realiuoju laiku.

Ne kaip daugelis VoIP paslaugų, „Skype” naudoja hibridinę lygiarangių tinklų (angl. Peer-to-Peer) ir klientas – serveris sistemą. Ši sistema vadinama Skype protokolu (angl. Skype Protocol). Šis protokolas yra uždaro kodo. Šio protokolo tinkle būna trijų rūšių objektai: supermazgai (angl. Supernodes), mazgai ir prisijungimo serveris. Bet kuris klientas su gera interneto sparta, adekvačiu procesoriaus pajėgumu ir be apribojimų iš ugniasienės ar NAT (Network address translation) pusės, gali tapti supermazgu. Tokiems vartotojams tai yra tiesiog papildoma našta, nes eikvojami jų interneto resursai. Supermazgai transliuoja komunikacijas tarp vartotojų, turinčių su internetu susijusių apribojimų. Priežastis, kodėl reikia tokio transliavimo, yra ta, kad vartotojai, turintys sunkumų, susijusių su ugniasiene ar NAT, tiesiog negalės susijungti tiesiogiai.

Ugniasienių ir NAT sukeliamos problemos:

1. Išoriniai prievadų numeriai ar IP adresai negali būti išvedami, nes NAT juos perrašo;

2. Ugniasienės ir NAT naudojimas neleidžia pradėti seanso;

3. UDP tampa nenaudojamas dėl NAT problemų, tokių kaip skirtojo laiko pabaiga (angl. Timeout);

4. Ugniasienės blokuoja daugumą prievadų;

Supermazgai grupuojami į lizdus (9-10 supermazgų), ir lizdai į blokus (po 8 lizdus).

Pagrindinės „Skype” kliento funkcijos yra: prisijungimas prie serverio, vartotojų paieška, internetiniai pokalbiai, duomenų perdavimas, realaus laiko pokalbiai, vaizdo konferencijos. „Skype” klientas autentifikuoja vartotoją per prisijungimo serverį. Tam, kad prisijungti prie skype tinklo, serverio laikinojoje atmintyje (angl. Host cache) turi būti teisingas įrašas. Prisijungimas turi vykti per perdavimų kontrolės protokolą (angl. TCP, Transmission Control Protocol). Kai „Skype” klientas, jis turi autentifikuoti vartotojo vardą ir slaptažodį „Skype“ prisijungimo serveryje.

skype.JPG

1 pav. „Skype“ kliento prisijungimas prie serverio laikinosios atminties (SLA)

UPD paketai: IP, UDP, Skype SoF, Skype Crypted Data01. Skype kadro pradžia (angl. Start of frame) susideda iš kadro ID numerio (2 baitai) ir apkrovos tipo (1 baitas). TCP paketai: TCP, Skype Init TCP packet. Skype Init TCP paketas susideda iš seed (4 baitai) ir init_str string 00 01 00 00 01 00 00 00 01/03.