Locked History Actions

Telnet

Žodis angliškai:

Telnet

Santrumpa:

Telnet

Žodis lietuviškai:

Telnet

Apibrėžimas:

Telnet - tai programa, naudojama prisijungti prie nutolusio Internet tinklo kompiuterio per kompiuterinius tinklus. Jūs galite prisijungti ne tik prie kompiuterio, esančio tame pačiame kambaryje ar pastate, bet ir prie kompiuterio, esančio kitame pasaulio krašte. Toks prisijungimas prie nutolusio kompiuterio yra vadinamas terminalo emuliacija. Dauguma tinklo kompiuterių naudoja VT100 tipo terminalo emuliaciją. Prisijungę prie nutolusio kompiuterio, savo kompiuterio klaviatūrą jūs naudojate komandoms ir duomenims įvesti, o ekraną - informacijos iš nutolusio kompiuterio skaitymui. Jūs galite naudotis visais nutolusio kompiuterio resursais.

telnet1.jpg

1 pav. darbo nutolusiu kompiuteriu schema.

Kliento programa telnet suteikia galimybes:

 • Peržiūrėti nutolusio kompiuterio katalogus.
 • Jungtis prie duomenų bazių ir ten ieškoti jums reikalingos informacijos.
 • Jungtis prie pasaulio bibliotekų ir patikrinti, ar jose yra jums reikalingų knygų.
 • Registruotis įvairioms mokymo programoms.
 • Užpildyti jums reikalingos informacijos užsakymo ir gavimo formas.

Norėdami pradėti darbą su telnet programa, pirmiausia jūs turite žinoti nutolusio kompiuterio skaitmeninį IP adresą arba vardą. Daugeliu atvejų, jungiantis reikia turėti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tame kompiuteryje. Kai kurie nutolę kompiuteriai (serveriai) leidžia prisijungti, naudojant prisijungimo vardus „guest“, „info“, „anonymous“ ir pan. Šie ir panašūs prisijungimo vardai leidžia naudotis daugelio nutolusių kompiuterių laisvai prieinamų bibliotekų katalogais ar duomenų bazėmis. Reikia nepamiršti, kad su telnet programa prisijungti galima ne prie visų kompiuterių, o tik prie tų, kurie teikia šią paslaugą. Telnet programą jūs galite vykdyti visose operacinėse aplinkose.

1 lentelė. Pagrindinės telnet komandos.

 • Komanda

  Aprašymas

  telnet

  Telnet kliento įjungimas komandiniame lange

  telnet> open remote_system_name

  Prisijungimas prie nutolusios sistemos

  telnet> close

  Atsijungimas nuo nutolusios sistemos

  telnet> quit

  Telnet kliento išjungimas

  telnet> ?

  Telnet komandų sąrašas

  telnet> help name_of_command

  Konkrečios telnet komandos aprašymas

Keletas telnet serverių: