Locked History Actions

cp

Žodis angliškai:

cp

Santrumpa:

Žodis lietuviškai:

Linux komanda kopijuoti


Apibrėžimas:

Linux komanda cp kopijuoja failus ir direktorijas.


Paaiškinimai

Linux komanda cp kopijuoja failus ir direktorijas. Įprasta jos sintaksė atrodo taip: cp [Parametrai] Pradiniai duomenys Paskirtis.

Pagal sintaksę matyti, kad komanda cp kopijuoja pradinius duomenis (angl. source) į paskirties (angl. dest), arba kelis pradinius failus į direktoriją. Kaip ir įprasta Linux sistemose, komanda cp turi visokių papildomų parametrų, kuriuos pasirinkus galima komandą vykdyti įvairiais režimais. Papildomi parametrai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Papildomi komandos cp parametrai

--atributes-only

Nekopijuoja failo turinio, tik sukuria naują failą su tokiais pačiais parametrais, kaip ir kopijuojamas failas.

--backup[=Control]

Padaroma kiekvieno kopijuojamo paskirties failo atsarginė kopija. Tokiu būdu pasiekiama galimybė neprarasti pakeičiamo failo.

-f --force

Jei egzistuojantis failas negali būti atvertas, jis yra pašalinamas ir bandoma iš naujo.

-i, --interactive

Jeigu failas yra perrašomas, tai prieš procedūrą yra užduodamas patvirtinimo klausimas.

-H

Sekti komandinę eilutę simboliniuose nuorodose šaltinio faile.

-l, --link

Sukuria nuorodas (angl. Hard link), vietoj failų kopijavimo. Tokia nuoroda yra nuorodos failas, kuris nurodo į indekso mazgą, turintį informaciją apie kiekvieno failo visas savybes.

-L, --dereference

Visada sekti simbolines nuorodas šaltinio faile.

-n, --no-clobber

Neperrašyti egzistuojančio failo. Šis parametras perrašo -i parametrą

-P, --no-dereference

Niekada nesekti simbolinių nuorodų šaltinio faile.

-preserve=[ATTR_LIST]

Išsaugo atitinkamus atributus. Numatytieji atributai yra veikimo būdas, failo šeimininkas, laiko žymės. Tai pat gali būti pridėtos papildomos žymės: turinys, nuorodos, XATTR, viskas.

--no-preserve=ATTR_LIST

Neišsaugo atitinkamų atributų.

--parents

Panaudojamas pilnas šaltinio failo pavadinimas direktorijoje.

-R, -r, --recursive

Kopijuoja direktorijas rekursiniu būdu. Rekursinis būdas - tai yra metodas, leidžiantis kopijuoti ne tik šaltinio failą, bet ir visas direktorijas, kurios yra nurodytos. Pavyzdžiui, jeigu norima nukopijuoti direktoriją, kurioje yra failai ir keli aplankai su failais, tai naudojamas rekursinis kopijavimas su parametru -r. Tai yra komanda cp -r /directory/* /dest nukopijuos direktorijoje esančius failus ir aplankus su failais. O komanda cp /directory/* /dest nukopijuos tik pačius failus, esančius direktorijoje, bet paliks failus, esančius gilesniuose aplankuose.

--reflink[=WHEN]

Kontroliuoja klono kopijas.

--remove-destination

Komanda, kuri pašalina tikslo failą prieš bandydama jį atverti. Tai yra priešinga parametrui -force, kuris pirma bando atverti, o tik tada pašalinti.

-s, --symbolic-link

Sudaromos simbolinės nuorodos, vietoj failų kopijavimo

-t, --target-directory=aplankas

Kopijuoja visus šaltinio argumentus į direktoriją pavadinimu aplankas

-T, --no-target-directory

Argumentas paskirties vieta laikomas kaip įprastas failas

-u, --update

Kopijavimas atliekamas tik tada, kai šaltinio failas yra naujesnis negu tikslo failas arba tikslo failo nėra.

-v, --verbose

Paaiškinama, kas yra daroma.

-x, --one-file-system

Pasiliekama šioje failų sistemoje.

--help

Parodomas pagalbos pranešimas.

--version

Išvedama versijos informacija.

Naudota literatūra:

http://www.computerhope.com/unix/ucp.htm


CategoryŽodis