Locked History Actions

Open System Interconnection

Žodis angliškai:

Open Systems Interconnection

Santrumpa:

OSI

Žodis lietuviškai:

Atvirųjų sistemų tinklų sujungimas


Apibrėžimas:

OSI modelis – produktas Tarptautinės standartizacijos organizacijos(Open Systems Interconnection) dėl Atvirojo Tarpusavio Sujungimo (International Organization for Standardization). Jis charakterizuoja ir standartizuoja ryšių sistemos funkcijas. Panašios bendravimo funkcijos sugrupuotos į loginius sluoksnius. Lygmuo tarnauja virš jo lygmeniui ir aptarnauja žemesnių sluoksnių tinklų struktūrą suskaidyta į tam tikrus lygmenis su apibrėžtomis funkcijomis. Minėtieji lygmenys sudaro taip vadinamą OSI rinkinį, susidedantį iš 7 lygmenų (sluoksnių).


Paaiškinimas:

7.Taikomasis lygmuo - OSI modelis galutiniam vartotojui, o tai reiškia, kad taikomasis lygmuo ir vartotojas bendrauja tiesiogiai su programine įranga. Taikomojo lygmens funkcijų pavyzdžiais gali būti taikomosios elektroninio pašto, įsijungimo į nutolusį kompiuterį ar paskirstytųjų duomenų bazių programos, t. y. bet kokios programos, skirtos galutiniam vartotojui. Taikomojo lygmens protokolai yra: File Transfer Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Domain Name System (DNS), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) ...

6.Vaizdavimo lygmuo - yra susyjęs su perduodamos informacijos sintakse ir semantika tarp taikomųjų programų lygmens ir subjekto. Tam, kad esantys tinkle įvairių sistemų kompiuteriai galėtų sėkmingai keistis duomenimis, pastarųjų kodavimas, masyvų formatai, turi būti pateikiami vieningu standartu. Pagrindinė atvaizdavimo struktūra naudoja pagrindines kodavimo taisykles Abstract Syntax Notation One (ASN.1), su sugebėjimais tokiais kaip EBCDIC-coded tekstinį failą keisti į ASCII-coded failą, arba iš kitų duomenų struktūrų į XML.

5.Seansinis lygmuo - kontroliuoja dialogą (ryšį) tarp kompiuterių. Jis nustato, valdo ir nutraukia ryšius tarp vietinio ir nuotolinio taikymo. Jame numatyta full-duplex, half-duplex arba paprastoji operacija, ir nustato atskaitos taškus(checkpoint), atidėjimus, nutraukimus, ir pertraukties procedūras. Seanso lygmenyje uztikrinama vardų, slaptazodzių identifikacija bei vartotojo teisių kontrolė.

4.Transporto lygmuo - atsako už skaidrų duomenų perdavimą tarp galutinių vartotojų, prižiūri patikimų duomenų perdavimo paslaugas viršutiniuose sluoksniuose. Transporto lygmuo kontroliuoja tam tikrą ryšį per srauto kontrolę, susiskaidymo arba susijungimo, ir klaidų kontrolės patikimumą, duomenų failą, gautą iš sesijinio lygmens, suskaido į paketus ir perduoda juos į tinklinį lygmenį bei užtikrina, kad paketai neiškraipyti pasiektų adresatą ir būtų reikiama tvarka suformuoti į failą, identišką išsiųstajam. Transporto lygmuo gali sekti segmentus ir retransliavimus, kad jie nesužlugtų. Transporto lygmuo taip pat suteikia sėkmingą duomenų perdavimo patvirtinimą ir siunčia kitą informaciją, jei nėra klaidos.

3.Tinklinis lygmuo - suteikia funkcines ir procedūrines priemones perduoti kintamojo ilgio duomenų sekas iš vieno tinklo į kitą tinklą, išlaikant paslaugų kokybę. Tinklinis lygmuo yra susijęs su potinklio (subnet) darbo valdymu. Svarbiausia šio lygmens funkcija - informacinių paketų maršrutizavimas (nukreipimas) nuo šaltinio iki tikslo. Tinkliniame lygmenyje sprendžiamos perkrovimų - tinklo kamsčių problemos.

2.Kanalinis 23123k1018x lygmuo - suteikia funkcines ir procedūrines priemones, skirtas perduoti duomenis tarp tinklo subjektų, bei aptikti ir galbūt ištaisyti klaidas, kurios galėjo atsirasti fiziniame lygmenyje ir perduoda į tinklinį lygmenį. Tai pasiekiama suskaidant duomenis į duomenų kadrus, paverčiant juos nuosekliomis bitų sekomis, perduodant šias sekas kitam mazgui ir, panaudojus atsiųstus iš imtuvo patvirtinimo kadrus, taisant klaidas. Kanalinio lygmens programinė įranga turi pakartoti kadro siuntimą, jei įvyko klaida ar nebuvo atsiųstas patvirtinimo kadras, t. y. kanaliniame lygmenyje turi būti išspręstos problemos, susijusios su kadrų pažeidimu, praradimu ir dubliavimu. Kanalinis 23123k1018x lygmuo turi suformuoti kadro pradžios ir pabaigos žymes. Paprastai tai padaroma kadro pradžioje ir gale pridedant specialų bitų rinkinį. Kanaliniame lygmenyje naudojami Ethernet, Token Ring, FDDI protokolai.

1.Fizinis lygmuo - apibrėžia prietaisų elektronines ir fizines specifikacijas. Visų pirma ji apibrėžia santykį tarp prietaiso ir perdavimo terpės, pavyzdžiui: varinis ar optinis kabelis. Tai apima išdėstymą kontaktų, įtampų, kabelinio specifikacijų, skirstytuvų, kartotuvų, tinklo adapterių, host bus adapters (HBA naudojamas saugojimo tinkluose) ir dar daugiau.


Naudota literatūra:

http://www.scritube.com/limba/lituaniana/Atviru-sistemu-OSI-ir-TCPIP-mo2112310183.php

http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model


CategoryŽodis