Locked History Actions

Skirtumas „Žodynas/S“

Pakeitimai tarp versijų 112 ir 113
Versija 112 nuo 2020-12-01 16:42:25
Dydis: 6187
Redaktorius: VsevolodKapustin
Komentaras:
Versija 113 nuo 2020-12-08 15:15:32
Dydis: 6249
Komentaras:
Pašalinimai yra pažymėti taip. Pridėjimai yra pažymėti taip.
Eilutė 76: Eilutė 76:
|| ||[[SSL 3.0 vulnerability]] ||SSL 3.0 pažeidžiamumas ||

S

S

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

Salted Password Hashing

Stylometry

Stilometrinė analizė

SOP

Same Origin Policy

Tos pačios kilmės politika

Scareware

Gąsdinančios programos

SA

Security Association

Saugūs susijungimai

Salt

Druskinimas

Skiddy

Script Kiddie

Neišmanėlis programišius

Sandbox

Smėlio dėžė

SESSION

SESSION

SEZONAS

SAMP

Security Association Management Protocol

Saugumo sąryšių valdymo protokolas

SKYPE

Skype

Skype

SAM

Software Asset Management

Programinės įrangos valdymas

SAN

Storage Area Network

Duomenų saugojimo tinklas

SAP

Security Association Protocol

Saugumo asociacijų protokolas

SAP

Service Advertisement Protocol

Tinklo paslaugų protokolas

SC

Serial Communication

Nuosekliosios sąsajos

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition

Dispečerinė kontrolė ir duomenų surinkimas

S/MIME

Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions

Script

Scenarijus

Script kiddies

Pradendantieji piktavaliai

SDE

Secure Data Exchange

Saugaus pasikeitimo duomenimis lygmuo

SDP

Service Distribution Point

Paslaugos paskirstymo taškas

SDNS

Secure Data Network System

Saugi duomenų tinklų sistema

SecuROM

SecuROM

Sony DRM sistema

*

sed

Session hack

Sesijos perėmimas

Skype

Skype Protocol

Skype protokolas

Seed

Sėkla

Segment

segmentas

Sequence

seka

Session Authentication

Sesijos autentifikacija

Session

Sesija

SEM

Security Event Management

Saugumo Įvykių Valdymas

SecurID

RSA SecurID

Vartotojų autentifikavimas

SIEM

Security Information and Event Management

Saugumo Informacijos ir Įvykių Valdymas

Signcryption

Kodavimas su parašu

SIP

Session Initiation Protocol

seanso inicijavimo sąsaja

SHA

Secure hash algorithm

Saugus sklaidos algoritmas

SHOUTcast

SHOUTcast authhash management

SHOUTcast authhash valdymas

SHOUTcast Cipher Key Exchange and Authentication

SHOUTcast šifro rakto apsikeitimas ir autentifikavimas

SPAA

Simple Power Analysis Attack

Paprastoji galios sąnaudų analizės ataka

SK

Session Key

Sesijos raktas

SMA

Security Management Agent

Saugumo valdymo agentagentas

SMACK

Simplified Mandatory Access Control Kernel

Supaprastinta privalomoji branduolio prieigos kontrolė

Smart Card

Smart Card

Išmoningoji kortelė

SideJacking

SideJacking

SMTP

Simple Mail Transfer Protokol

Paprastasis pašto perdavimo protokolas

SE

Social Engineering

Socialinė inžinerija

SNAT

Source Network Address Translation

Išeities tinklo adresų keitimas

SNMP

Simple Network Managment Protocol

Paprastasis tinklo valdymo protokolas

Sniffing

Paketu peremimas

SOA

Start of authority

Autoriteto pradžia

SORT

Sort

Rūšiavimas

SOX

Simple Outline XML

Supaprastintos struktūros XML

Spyware

Šnipinėjanti programa

SRK

Storage Root Key

Subnet

Subnet

Potinklis

SRV

Service record

Paslaugų įrašas

Sreened Subnet

Pridengiantis potinklis

STUN

Session Traversal Utilities for NAT

NAT‘ui skirta sesijų trasavimo priemonė

SLA

Service level agreement

Paslaugų lygio susitarimas

SSH

Secure Shell

"Saugus apvalkalas"

Statefull & stateless

SFTP

SSH File Transfer Protocol

SSH naudojantis bylų perdavimo protokolas

SCP

Secure Copy

Saugaus kopijavimo protokolas

SSL

SSL sertificates

SSL sertifikatų tipai

SSL 3.0 vulnerability

SSL 3.0 pažeidžiamumas

SSL/TLS

SSL vs TLS

SSL ir TLS palyginimas

SSO

Single Sign-On

prisijungimas

STP

Spanning tree Protocol

Dengiančio medžio protokolas

SF

Safety fieldbus

Saugos relės

SOAP

Simple Object Access Protocol

Paprastasis objektų pasiekimo protokolas

SQLi

SQL injections

SQL injekcijos

SIR

Sustained Information Rate

Vidutinė sparta ilgame periode

*

Snort

Source

šaltinis

Stop authentication trapping

Neautentifikuoti pertraukties pranešimai

Strong authentication

Stipri autentifikacija

SP3

Security Protocol 3

Saugumo protokolas 3

SP4

Security Protocol 4

Saugumo protokolas 4

SPX

Sequenced Packet Exchange

Paketų sekų mainų protokolas

SS7

SS7

SS7 signalizacija

Star

Žvaigždė

SQL

Structured Query Language

Struktūrinė užklausų kalba

Switch

Komutatorius

SPI

Stateful packet inspection

Paketų būvio stebėjimas

SYN

Synchronization

sinchronizacija

SYN Scan

SYN žvalga

Sweep

Switching

Paketų perdavimas

Session layer

Sesijos lygmuo

SRTT

Smooth round-trip time

Suapvalintas pirmyn-atgal laikas

Stub network

Stub tinklas

Service interface

Paslaugų sąsaja

Spread-Spectrum Method

Išskleisto spektro metodas

Squid

Squid

Steganography

Steganografija

StuxNet

SlickLogin

SLSP

Secure Link State Routing Protocol

Saugaus maršrutizavimo protokolas ad hoc tinklams sukurtas rementis jungties būsenos (link state) protokolais